Klachtenprocedure

Heeft u een klacht over ons?
U kunt er iets mee doen!
U bent onder behandeling -of u bent onder behandeling geweest. Wij doen al het mogelijke om u de hulp te bieden die u nodig heeft. Een goed onderling contact is daarbij heel belangrijk. Gelukkig zijn de meeste patiënten tevreden over de behandeling die zij krijgen. Toch kan er wel eens iets mis gaan. U bent ontevreden over bepaalde zaken en u wilt met dat gevoel van onvrede of uw klacht zelf iets doen. Hier leest u wat u in een dergelijke situatie kunt doen.1. Bespreek uw probleem met ons.
Maak daarvoor een aparte afspraak, zodat wij voldoende tijd voor u kunnen uittrekken. We kunnen dan samen zoeken naar een bevredigende oplossing. U kunt dat ook aangeven via het klachtenformulier in de wachtkamer.

2. Advies en ondersteuning van het Klachtenloket Paramedici
Voor advies en ondersteuning kunt u contact opnemen met het klachtenloket Paramedici. De klachten- en geschillenregeling Paramedici wordt uitgevoerd door het Klachtenloket Paramedici (KLP). Hiervoor is er een website www.klachtenloketparamedici.nl en een loket waar cliënten, als zij niet tevreden zijn over de geboden paramedische zorg, terecht kunnen met vragen :

030-3100929 tussen 09.00 – 12.30 uur

info@klachtenloketparamedici.nl

Daarnaast is een externe klachtenfunctionaris aangesteld en is een geschillencommissie gevormd. Deze bestaat uit een onafhankelijk voorzitter, een ambtelijk secretaris, een cliëntvertegenwoordiger en een lid beroepsgenoot.

Logo Klachtenloket Paramedici